Bądź (Zmianą) – wykład interaktywny

Nonviolent Communication* (NVC) to dla mnie idea humanistyczna, system holistyczny, podejście dzięki, któremu możliwe jest usłyszenie siebie nawzajem ze swoimi potrzebami w naszym ograniczonym w zasoby świecie…świecie w którym nadal funkcjonujemy w kulturze dominacji, kar i nagród, nawyków, walki i zdobywania przewagi. NVC daje szansę uświadomienia co jest ważne tu i teraz, powrotu do siebie, powrotu do życia w zgodzie z naszymi naturalnymi potrzebami i tęsknotą.
Jak?
Zaczynając od kontaktu ze sobą, poprzez narzędzia zmiany, którymi dysponuje aby w efekcie odzyskać swój wybór i wpływ na życie swoje, naszych dzieci i ostatecznie pokój na świecie i przetrwanie planety.
Patetycznie? Przyjdź i doświadcz jak bardzo to o Tobie i dla Ciebie.
„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”. Mahatma Gandhi
Podczas naszych spotkań:
– doświadczymy bycia w kontakcie ze sobą i z drugim człowiekiem,
– zauważymy różnicę między wyrażaniem siebie i słuchaniem a „gadaniem”
– pochylimy się nad naszymi uczuciami i potrzebami,
– zobaczymy co wspiera nas w byciu w kontakcie a co przeszkadza
– porozmawiamy o różnicach między faktami a interpretacjami i potrzebami a strategiami,
– spotkamy się wokół konfliktu – o czym on jest i jak dochodzić do porozumienia,
odpowiemy sobie na inne ważne pytania.
*Idea Nonviolent Communication (Porozumienia Bez Przemocy) Marshalla Rosenberga amerykańskiego psychologa zwana inaczej Językiem Serca czy Empatyczną Komunikacją uczy otwartego wyrażania swoich uczuć i potrzeb bez naruszania granic drugiego człowieka, ułatwia zrozumienie uczuć i potrzeb swoich i drugiej osoby sprzyjające budowaniu głębokich, autentycznych relacji. Podejście NVC sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych kiedy dzięki umiejętności wyrażania siebie w bezpieczny nieraniący sposób oraz empatii można pod mechanizmami obrony, blokowania, krytyki czy pogardy zobaczyć drugiego człowieka z jego uczuciami i potrzebami, nawiązać kontakt i dojść do porozumienia.
Warsztaty są zaproszeniem do kontynuowania ścieżki Porozumienia, uczestnictwa w dłuższych formach i grupach aby budować społeczność wokół idei NVC.
Wykład

Speakers