Wewnętrzne części w relacjach

Jak lepiej się komunikować i tworzyć dobre relację?

Jak nasze wewnętrzne części wpływają na relację?

Jaki wpływ na relację ma wewnętrzny krytyk, a jakie zranione wewnętrzne dziecko?

Na warsztacie będziemy eksplorować swoje wewnętrzne światy, światy naszych wewnętrznych części, celem ich poznania oraz poznania ich wpływu na relacje, będziemy szukać nowych możliwości dla tworzenia dobrych relacji.

Warsztat

Speakers