Ja i moje części w relacji – spojrzenie z perspektywy otwartego serca

IFS – Internal Family Systems (System Wewnętrznej Rodziny) jako nowy sposób wsłuchiwania się w siebie i tworzenia dobrych, dojrzałych związków.

Relacja – odwieczne źródło mądrości. Często przeżywana i rozumiana wyłącznie jako proces interpersonalny, kompetencja społeczna,  doświadczanie drugiego, oparte na komunikacji. Zapraszam do nowej przestrzeni relacyjnej, do poszerzenia perspektywy i wybrania się w podróż intrapsychiczną. Zatrzymaj się, przekieruj uwagę do własnego wnętrza i spróbuj z uważnością rozpoznawać krajobraz!

 Jakby to było w chwili nieporozumienia zrezygnować z racji oraz chęci zmiany drugiego człowieka i poświęcić uwagę własnemu systemowi wewnętrznemu, rozpoznać mechanizmy obronne, zranienia, opatrzyć rany, stać się swoim opiekunem, uwalniając od tego zadania świat zewnętrzny? Przyjęcie roli uważnego świadka własnych części, odkrycie niezaspokojonych potrzeb – uznania i miłości – może być krokiem do osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa, pewności i zaufania do siebie. Wtedy powrót do partnera, przyjaciółki, męża nie będzie chwilową zgodą, lecz drogą do prawdziwej bliskości i dostrojenia.

Poruszymy zagadnienia:

– Rozumienie relacji w modelu IFS

– Relacja oparta na przywództwie Ja

– IFIO – Intimacy From The Inside Out – Bliskość od środka

– Śledzenie interakcji i rozpoznawanie dynamiki w relacji

– Zwrot do wnętrza – U-turn

– Warstwy ochronne. Zachowania i przekonania mające destrukcyjny wpływ na relację – Czterej Jeźdźcy, gorący i zimni strażnicy

– Identyfikowanie potrzeb

– Mówienie w imieniu części, a nie identyfikowanie się z częścią

– Wygnaniec i jego rola w procesie tworzenia relacji

– Potrzeby przywiązaniowe, dotarcie do skrywanych uczuć

– Samoregulacja, koregulacja, neurocepcja

– Synchronizacja systemów

– Partner jako tor-mentor

– Głosy niewypowiedziane. Odważna komunikacja

– Międzypokoleniowe rozumienie więzi

– Stereotypy społeczne, wzorce kulturowe, obciążenia rodzinne

Speakers