Jasne strony konfliktu

  • kiedy konflikt niszczy, a kiedy wzbogaca?
  • fazy konfliktu;
  • jak podejść do niego z ciekawością, a nie ze strachem.

Speakers