Rycerz i opiekunka, czyli o tym, kiedy w relacji staramy się za bardzo

Jak często spełniasz prośby innych bez sprawdzenia ze sobą jakie są Twoje własne potrzeby i możliwości w danym momencie? 

Czy może starasz się ze wszystkich swych sił zadbać o szczęście innych?

Odczuwasz nierównowagę między dbałością  o siebie a spełnianianiem potrzeb innych osób? 

Jeśli na chociaż jedno z tych pytań odpowiadasz twierdząco, to zapraszam Cię na ten wykład. Przygotowałam go dla Ciebie, opierając się o podejście w nurcie Terapii System Wewnętrznej Rodziny (IFS) oraz Porozumienie bez Przemocy (NVC).  

Przyjrzymy się wspólnie tym częściom naszej psychiki, które chcą się przypodobać innym.  Pokażę Ci, dlaczego czasem jest im tak trudno zadbać o równowagę między przynależnością a autonomią, dbałością o innych a dbałością o siebie.  I jak możemy im pomóc. 

Speakers