W świecie męskich potrzeb (warsztat wyłącznie dla mężczyzn)

Wspólnie będziemy eksplorować świat męskich potrzeb. Będziemy kierować się ku uświadomieniu swoich potrzeb i ich umiejętność zaspokajania, aby dawać sobie więcej szans na pełniejsze, szczęśliwsze życie na co dzień ze sobą i w relacji.

Sięgniemy do min. do rozróżnienia między działaniami, sposobami na ich zaspokojenie, a potrzebami, które je realizują. Jak świadomość tego może zostać

wyrażona dla siebie i zwiększyć nasz codzienny dobrostan. Przyjrzymy się, ich znaczeniu w budowaniu relacji z innymi oraz temu co może się wydarzyć, gdy odkryjemy pełniej to co nam chodzi.

Udział w warsztatach to krok ku otwartości na męskie zrozumienie siebie w budowaniu relacji ze sobą i w związku. Warsztat przygotowany w oparciu o idee Porozumienia bez Przemocy (NVC), w trakcie, którego umawiamy się na dobrowolność udziału w doświadczeniach, proponowanych praktykach, dzieleniu się swoją sytuacją.

Speakers