Od oceniania do kontaktu. O zaufaniu, akceptacji i autentyczności w konfliktach

W konflikcie zderzają się strategie, które wybieramy, by zaspokoić swoje potrzeby. Okazuje się, że bycie wtedy w połączeniu i zrozumieniu nie jest dla nas już tak łatwo dostępne, automatycznie więc wchodzimy we wzajemne ocenianie, osądzanie czy interpretowanie.

Jeśli chcesz zatrzymać się i sprawdzić, co służy wracaniu do kontaktu, to te warsztaty są dla Ciebie. Podczas tych dwóch godzin pogadamy o empatii dla siebie, autentycznym wyrażaniu siebie i empatii okazywanej drugiemu. Będziemy sprawdzać z ciekawością i uważnością, co w konflikcie chce być usłyszane i wzięte pod uwagę.

Wierzę, że po naszym spotkaniu, będziemy mieć choć odrobinę więcej zaufania, że konflikty mogą ubogacać nasze życie i dzięki temu będziemy reagować na nie z większa otwartością.

Speakers