Wzór na relację

Tam, gdzie spotyka się dwoje ludzi (obojętne, czy na kanwie zawodowej czy prywatnej), tam powstaje relacja. Relacja to nie tylko komunikacja, nawet idealnie dobrane słowa nie wystarczą, jeśli w sercu mówiącego jest niepokój, wstyd czy złość.
Jak więc możemy wejść w relację, by układała się tak, jak tego pragniemy? Co nawiguje naszą komunikacją? Skąd wzięła się nasza relacja ze sobą samym i jak możemy ją budować dzisiaj?
Wykład oparty o wiedzę z zakresu NVC i Resonant Healing.

Wykład

Speakers