Magdalena Dzięgielewska

Terapeutka psychodramy, trenerka Familylab, praktyk IFS,

Certyfikowana terapeutka psychodramy, trenerka Familylab, praktyk IFS i IFIO. W swojej pracy integruje różne humanistyczne nurty terapeutyczne, wykorzystuje podejście psychoterapeutyczne egzystencjalne, psychodramę, somatic experiencing, focusing, Internal Family System (System Wewnętrznej Rodziny). Ukończyła szkolenie  I  i  II stopnia w Psychodrama Institute für Europe, jest absolwentką Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Dydaktyki. Ukończyła szkolenie certyfikacyjne dla trenerów Familylab Polska, poziom I i II  ścieżki edukacji w ramach treningu terapii IFS, szkolenie terapii par – IFIO, szkolenie Intro Somatic Experiencing.

Współzałożycielka Fundacji Chcemisie oraz Fundacji Pomocy Dzieciom Tak po Prostu.