JAKUB NOWIERSKI

Praktyk terapii IFS | mediator

Prowadzi praktykę terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny (IFS) w „PRZESTRZEŃ. Terapia. Rozwój.” w Gdyni. Pomaga w rozumieniu wewnętrznego świata, transformacji przekonań, w budowaniu wewnętrznego zaufania, ze zmianą w zwrotnych punktach życia. Pomaga parom w konflikcie i rozumieniu siebie nawzajem.

Ukończył min: akredytowane kursy w zakresie pracy terapeutycznej w podejściu Systemu Wewnętrznej Rodziny, studia podyplomowe „Porozumienia bez Przemocy”, Studium Mediacji, Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii, life & business coaching oparty na empatii